Usługa konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych będących na wyposażeniu placówek Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2019-06-13
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-26

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro na usługę konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych będących na wyposażeniu placówek Urzędu Morskiego w Gdyni została wybrana firma Eko-Tech Karol Słomski, ul. Konopnickiej 16, 83-140 Gniew.
Dziękujemy za złożenie ofert.