ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA
Sygnatura ogłoszenia: 8/NSC/2019
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: Sztutowo
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-06-11 do: 2019-06-17
Załączniki:
Nabór zakończony wyborem kandydata.