Dostawa siatki drucianej leśnej oraz drutu ocynkowanego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 18.06.2019 r.
Data publikacji: 2019-06-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę siatki drucianej leśnej praz drutu ocynkowanego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.06.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "TEX-1" Adam Cichowlaz, Kamionka 28, 82-500 Kwidzyn; za cenę 33 006,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.