Informacja na temat zasilania plaż – odcinek Jastrzębia Góra-Ostrowo- komunikat nr 3

Zakładane terminy poszczególnych etapów prac dla odcinka Jastrzębia Góra – Ostrowo (mogą  ulec przesunięciu w razie wystąpienia siły wyższej):
I etap: 23.06-2.07.2019
km 137-138
wejście na plażę nr 33 (prace w kierunku wejścia nr 39; ze wschodu na zachód)

II etap: 5.07-18.07.2019
km 133,5-135
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 23; z zachodu na wschód)

III etap: 19.07-6.08.2019
km 135-137
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 33; ze wschodu na zachód)

Pragniemy podkreślić, że prace będą prowadzone w danym czasie na odcinkach liczących po kilkaset metrów (jeden odcinek na raz). Tylko te odcinki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania. Z pozostałej części plaży w dane miejscowości będzie można korzystać.

Link do wcześniejszego komunikatu (nr 1) ws. refulacji:
Link do wcześniejszego komunikatu (nr 2) ws. refulacji: