Dostawa kosiarek oraz nożyc do żywopłotu dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 05.06.2019 r.
Data publikacji: 2019-05-30
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-07

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę kosiarek oraz nożyc do żywopłotu dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 06.06.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp. J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 6 350,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.