Świadczenie usług dostępu do Internetu na łączu BGP
Data publikacji: 2019-05-30
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Świadczenie usług dostępu do Internetu na łączu BGP", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.06.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Netia S.A., ul. Poleczki 13, 08-822 Warszawa; za cenę 20 664,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem w dniach 04.06.2019 r. i 05.06.2019 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.