Usługa konserwacji i serwisowania mająca na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej niżej wymienionych 4 automatycznych przepompowni ścieków oraz wód drenażowych.

Usługa konserwacji i serwisowania mająca na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej 4 automatycznych przepompowni ścieków oraz wód drenażowych.
Data publikacji: 2019-05-30
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-24

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro na usługę konserwacji i serwisowania mająca na celu utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej 4 automatycznych przepompowni ścieków oraz wód drenażowych została wybrana firma Lireco Eco Magda Komajda, Grochowa 10, 81-017 Gdynia.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14 CZERWCA 2019 R.