Dostawa części zamiennych dla potrzeb jednostki pływającej "Kontroler - 20". Termin składania ofert do 30.05.2019 r.
Data publikacji: 2019-05-27
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-03

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę części zamiennych dla potrzeb jednostki pływającej "Kontroler-20", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 31.05.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Firmy SCANIA Polska S.A., ul. Energetyczna 17, 80-180 Gdańsk, Kolbudy; za cenę 14 971,56 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.