Wizyta w ramach European Coastguard Functions Training Network

W dniach 13-17 maja, Urząd Morski w Gdyni w Gdyni gościł przedstawiciela hiszpańskiej administracji morskiej, Pana Isaaca Castro Hernandeza, przebywającego w Gdyni  w ramach międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training. W tym samym czasie, na zaproszenie  Urzędu Morskiego w Szczecinie, swoją praktykę odbywali również inni uczestnicy programu z Hiszpanii.

W ramach wizyty Pan Castro Hernandez zapoznał się ze strukturą i zadaniami administracji morskiej w zakresie systemów nadzoru bezpieczeństwa morskiego. Ponieważ Pan Castro Hernandez jest operatorem VTS oraz koordynatorem MRCC,  kluczowy dla niego  był pobyt w  Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w naszym Urzędzie.

Przedstawiciele  Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz  Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej zaprezentowali  naszemu Gościowi zasady funkcjonowania oraz  zadania MOSG.

Dzięki uprzejmości Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, uczestnik programu miał możliwość zapoznania się z zadaniami służby, wyposażeniem, a także ze statkami ratowniczymi w służbie SAR. Pan Castro Hernandez gościł w Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni, na pokładzie statku Kapitan Poinc, w Morskiej Stacji Ratowniczej w Górkach Zachodnich, Morskiej Stacji Ratowniczej w Helu oraz Brzegowej Stacji Ratowniczej we Władysławowie.

Biorąc pod uwagę niewątpliwy sukces organizacyjny przedsięwzięcia, zarówno przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a także Morskiego Oddziału Straży Granicznej uznali, że warto rozważyć udział swoich przedstawicieli w kolejnych edycjach programu.

Program ECGFT jest jednym z elementów  europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency). Skierowany jest do służb wykonujących zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Cele Programu to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych. Projekt European Coast Guard Functions Academy NET III jest dofinansowany ze środków UE.