Malowanie głównej klatki schodowej w budynku Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.

Malowanie głównej klatki schodowej budynku Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2019-05-23
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro na "Malowanie klatki schodowej budynku Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni" jako najkorzystniejsza wybrano ofertę firmy Usługi Remontowo Budowlane Marcin Jagiełło, 25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 57 na kwotę brutto 27 445,00 zł.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10 CZERWCA 2019 R.