Malowanie głównej klatki schodowej w budynku Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.

Malowanie głównej klatki schodowej budynku Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2019-05-23
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10 CZERWCA 2019 R.