operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Sygnatura ogłoszenia: 47904
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-05-22 do: 2019-06-04
Załączniki:
Procedura naboru w toku.