Świadczenie usług dostępu do sieci Internet na rzecz placówek zewnętrznych Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2019-05-14
Data publikacji wyników postępowania: 2019-05-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Świadczenie usług dostępu do sieci Internet na rzecz placówek zewnętrznych Urzędu Morskiego w Gdyni", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.05.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Orange Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za cenę: 12 982,08 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem w dniu 16.05.2019 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.

W związku z otrzymaniem w dniu 20.05.2019 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu udzielenia odpowiedzi, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 22.05.2019 do godziny 10:00.

W związku z otrzymaniem w dniu 20.05.2019 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.