Kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”

Ruszyła kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”. Ma ona na celu zwiększenie świadomości podróżujących na temat przysługujących im praw. Kampania jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Więcej o prawach pasażerów na stronie „Twoja Europa”.

Posty na temat praw pasażerów można znaleźć na profilu European Commission.
dg_move_rights_campaign_typoposter_2009_a1_maritime_pl (2)

prawa pasazerow

prawa pasażerów