Ubezpieczenie jednostki pływającej Urzędu Morskiego w Gdyni- Kontroler-22
Numer umowy: AG1-SZ-3800-1/2019
Data obowiązywania: 2019-04-29
Wykonawca: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87
Wartość umowy: 49689 zł