Dostawa środków pirotechnicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 07.05.2019 r.
Data publikacji: 2019-04-26
Data publikacji wyników postępowania: 2019-05-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę środków pirotechnicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.05.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Firmy Griffin Group S.A. Marine Sp. k. o/Gdynia; za cenę 5 191,83 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.