starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Sygnatura ogłoszenia: 46756
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Zamówień Publicznych (ZP)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-04-26 do: 2019-05-10
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
starszy specjalista ds. zamówień publicznych
wybrany został kandydat:
Pani Marianna Demczuk-Ignyś zamieszkała w Gdyni.