Remont awaryjny umocnienia brzegowego w rejonie Westerplatte ok. km 68,20-68,25
Data publikacji: 2019-04-25
Data publikacji wyników postępowania: 2019-05-14

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na remont awaryjny umocnienia brzegowego w rejonie Westerplatte ok. km 68,20-68,25 decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9.05.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. J. z siedzibą w Parszczycach dz. 9/21, 84-110 Krokowa za cenę 136.468,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.