Dostawa narzędzi ręcznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 06.05.2019 r.
Data publikacji: 2019-04-23
Data publikacji wyników postępowania: 2019-05-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę narzędzi ręcznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.05.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp. J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 16 100,28 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.