Wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”
Data publikacji: 2019-04-19
Data publikacji wyników postępowania: 2019-05-17

Informujemy, że postępowanie ofertowe zostało anulowane. Powodem unieważnienia postępowania jest zmiana dotycząca opisu przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie informujemy, iż Urząd Morski w Gdyni planuje w najbliższym czasie ponowne wszczęcie zapytania.