Dostawa koszulek polo z wyhaftowanym logo Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 24.04.2019 r.
Data publikacji: 2019-04-18
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę koszulek polo z wyhaftowanym logo Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.04.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
F.H. "AS BHP" Marzena Rzepińska, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia; za cenę 35 550,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W pozycji nr 2 formularza oferty, Zamawiający wymaga wyceny koszulek polo ADLER PERFECTION PLAIN damskich, w ilości: 50 szt. czarnych i 50 szt. białych, co daje łączną ilość 100 szt.