W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace geodezyjne:

1)Zadanie nr 1 – podział działki nr 250 obręb Kuźnica, Gmina Jastarnia
2)Zadanie nr 2 – podział działki nr 284 obręb Kuźnica, Gmina Jastarnia
3)Zadanie nr 3 – podział działki nr 2/3 obręb Jastarnia, Gmina Miasto Jastarnia
4)Zadanie nr 4 – podział działki nr 13/1 obręb Jastarnia, Gmina Miasto Jastarnia
5)Zadanie nr 5 – podział działki nr 2 obręb Jurata, Gmina Jastarnia
6)Zadanie nr 6 – podział działki nr 202 obr. 14, Gmina Miasto Elbląg
7)Zadanie nr 7 – podział działki nr 453 obr. 14, Gmina Miasto Elbląg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w umowie stanowiącej załącznik zaproszenia do składania ofert
Data publikacji: 2019-04-16