Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 2 maja 2019 dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Zgodnie z § 1 zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dla pracowników administracji rządowej ustala się dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy natomiast 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.