Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych platform pomiarowych protokołów transmisyjnych bazujących na standardzie Ethernet o przepustowości 10Gbps użytkowanych w sieci szkieletowej Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2019-04-15
Data publikacji wyników postępowania: 2019-05-06

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Dostawę platform pomiarowych dla sieci transmisyjnej wraz z modułami pomiarowymi ", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 06.05.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy AM Technologies Sp.z o.o. i Sp. k za cenę 35965,20 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.