Dostawa czajników bezprzewodowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 16.04.2019 r.
Data publikacji: 2019-04-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę czajnik.ów bezprzewodowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.04.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Firmy WiMaKS Skwara Sławomir, ul. Wyszyńskiego 2a, 26-300 Opoczno; za cenę 4 245,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.