Opracowanie projektu graficznego tablic informacyjnych w tematyce ochrony wybrzeża
Data publikacji: 2019-04-10
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-25

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na opracowanie projektu graficznego tablic informacyjnych w tematyce ochrony brzegów morskich decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25.04.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy A.M: Projekt: Pracownia Architektoniczna Monika Pasik, Dobczyn, ul. Wąska 10, 05-205 Klembów za cenę 4.980,80 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.