KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII
Sygnatura ogłoszenia: nr 6 (nsc)/2019
Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
Komórka organizacyjna: Sekcja Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu (SON)
Miejsce pracy: SON Elbląg ul. Radomska 23 82-300 Elbląg
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-04-09 do: 2019-04-15
Załączniki:
Nabór zakończony wyborem kandydata.