Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z treścią ustawy Prawo Budowlane dla realizacji budowy pięciu konstrukcji wsporczych pod systemy antenowe wykonanych w technologii stalowej i strunobetonowej.
Data publikacji: 2019-04-04
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-23

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy pięciu konstrukcji wsporczych pod systemy antenowe na terenie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.04.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Projektowanie i Nadzory Jan Kłosowski za cenę 61 500,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.