Uroczyste zatwierdzenie decyzji o unijnym dofinansowaniu dla projektu Urzędu Morskiego w Gdyni pn. „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”

Wręczenie decyzji o dofinansowaniu projektu. Od prawej: Corina Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)

Od prawej: Corina Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) fot. Łukasz Kobus

W dniu 2 kwietnia br. Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla kolejnych 9 projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pozytywne decyzje w imieniu beneficjentów POIiŚ zostały odebrane w Brukseli z rąk komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Pani Coriny Creţu. W imieniu Urzędu Morskiego w Gdyni, realizującego projekt „Modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” decyzję odebrał Pan Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi, a także Pracownikom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

O projekcie pisaliśmy wcześniej:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=27244
https://www.umgdy.gov.pl/?p=25442

Szczegóły dostępne są również w zakładce „PROJEKTY”:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=25442

Podczas uroczystości, oprócz inwestycji realizowanej przez nasz Urząd, Komisarz Corina Creţu wręczyła decyzje dla następujących inwestycji na terenie Polski:

  • Budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki,
  • Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu DK nr 16,
  • Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica – Lubawka,
  • Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec,
  • Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351,
  • Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych,
  • Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.,
  • Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III.

Łącznie zostaną one dofinansowane kwotą niemal 842,6 mln euro.

Wtorkowe decyzje Komisji Europejskiej to dobra wiadomość dla polskiej żeglugi. Realizowane inwestycje poprawią warunki nawigacyjne, a także stan portowych budowli hydrotechnicznych. Trójmiejskie porty będą mogły przyjmować statki o większym zanurzeniu. Porty w Gdańsku i Gdyni staną się tym samym bardziej nowoczesne, konkurencyjne i otwarte na świat.

Komisja Europejska wydała już 90 pozytywnych decyzji dla projektów POIiŚ 2014–2020.

Wysokość funduszy UE inwestowanych obecnie w ramach unijnej polityki spójności wynosi 4 mld euro. Środki te finansują 25 dużych projektów infrastrukturalnych w 10 państwach członkowskich.

Pakiet inwestycyjny dotyczy projektów w Bułgarii, Czechach, Grecji, na Malcie, w Niemczech, w Polsce, Portugalii, Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech. Projekty te obejmują szeroki zakres dziedzin: zdrowie, transport, badania naukowe, środowisko i energię. Razem ze współfinansowaniem krajowym łączna wysokość inwestycji w te projekty wynosi 8 mld euro.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-002651 – video promocyjne
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-170473 – konferencja prasowa

Zdjęcie grupowe Beneficjentów unijnego wsparcia, podczas uroczystości zatwierdzenia decyzji o dofinansowaniu.

Beneficjenci unijnego wsparcia, podczas uroczystości zatwierdzenia decyzji o dofinansowaniu, Bruksela 2.04.2019r. Fot. Łukasz Kobus

Źródła: www.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.cupt.gov.pl; https://audiovisual.ec.europa.eu/en/