Dostawa słupów z tablicami kilometrażowymi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 09.04.2019 r.
Data publikacji: 2019-03-29
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę tablic kilometrażowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.04.2019 r., spośród ofert ważnych
i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Firmy CZMUDA Group Sp. z o.o., ul. Spichrzowa 1, 11-040 Dobre Miasto; za cenę 18 210,15 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.