Dostawa maszyn przemysłu leśnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 09.04.2019 r.
Data publikacji: 2019-03-29
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę maszyn przemysłu leśnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.04.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "Las i Ogród" - service, Piotr Słupkowski, Łazy 22A, 46-325 Rudniki; Sklep - Serwis, ul Wesoła 5, 97-300 Piotrków Tryb.
za cenę 17 400,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.