Dostawa armatury hydraulicznej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 05.04.2019 r.
Data publikacji: 2019-03-28
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę armatury hydraulicznej i grzejników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni,
decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 08.04.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Instalacje grzewcze i sanitarne Paweł Duda, Dolne Wymiary 65, 86-200 Chełmno; za cenę 9 184,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W poz. 40 formularza podano błędny wymiar. Zamawiający wymaga wyceny rury karbowanej o wymiarach: 315 x 2000mm PCV.