Dostawa elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 04.04.2019 r.
Data publikacji: 2019-03-27
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.04.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego "UNIKOL" Sp. z o.o., ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze; za cenę 20 892,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.