Dostawa farb i rozpuszczalników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 04.04.2019 r.
Data publikacji: 2019-03-27
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę farb i rozpuszczalników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.04.2019 r., spośród ofert ważnych
i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART
G. Łukowicz M. Łukowicz Sp. J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 34 228,26 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.