Dostawa foteli i krzeseł obrotowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 27.03.2019 r.
Data publikacji: 2019-03-20
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę foteli i krzeseł obrotowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.03.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PHU GRANT
Jerzy Kaczanowski, Czerwony Dwór 1, 80-383 Gdańsk; za cenę 11 168,40 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.