Dostawa akumulatorów ołowiowo-kwasowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 26.03.2019 r.
Data publikacji: 2019-03-18
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę akumulatorów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni,
decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.03.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy AUTOKOMPLEKS
Sp. z o.o., ul. Bukowska 35, 60-555 Poznań; za cenę 5 526,39 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.