Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i rządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni; I część - dostawa wkładów atramentowych, kaset z tonerami do urządzeń, firmy Hewlett-Packard.
Numer umowy: TZ2-MC-3800-1-I/19
Data obowiązywania: 2019-03-12
Wykonawca: EMSO Sp. z o. o., Sp. k. ul. Gen. W. Sikorskiego 129 Mościska, 05-080 Izabelin
Wartość umowy: 65146.95 zł