Rozbiórka szopy drewniano murowanej o wysokości 3.15 m dach dwuspadowy. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie wyposażony w żadne instalacje. Stan techniczny obiektu przedstawia załączona dokumentacja fotograficzna.

Rozbiórka szopy drewniano murowanej o wysokości 3.15 m, dach dwuspadowy. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, nie wyposażony w żadne instalacje. Stan techniczny obiektu przedstawia załączona dokumentacja fotograficzna.
Data publikacji: 2019-03-18
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-25

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy "GBP serwis" Grzegorz Truszkowski, ul. Piłsudskiego 20/38, 19-300 Ełk, za kwotę 20 580,36 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.