Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 26.03.2019r. do godziny 10:00.
Data publikacji: 2019-03-15
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.03.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy POCZTA POLSKA S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa za cenę 91.827,90 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 26.03.2019r. do godziny 10:00 w związku z wnioskiem Wykonawcy.