Dostawa budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 22.03.2019 r.
Data publikacji: 2019-03-15
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia26.03.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy
MKW Pracownia Przyrodniczo - Rolna, Mateusz Konrad Wójcik, Kiełcze 20, 66 - 225 Szczaniec
za cenę 8 549,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.