Malowanie elewacji budynku Bosmanatu Portu Jastarnia, naprawa gzymsu, czoła i spodu płyty balkonowej, daszków nad wejściami malowanie balustrady balkonu, malowanie opierzeń blacharskich, tynków kominów ponad dachem. Prace przygotowawcze obejmują drobne naprawy tynku elewacji i kominów łącznie z czapkami.
Data publikacji: 2019-03-14
Data publikacji wyników postępowania: 2019-04-04

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANIE DECYZJĄ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI Z DNIA 04.04.2019 R .

Załączniki: