negocjacje bez ogłoszenia na: Remont umocnienia brzegu w Ostrowie km 135,5-136,8
Data publikacji: 2019-03-13
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-19

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Spółka Jawna, Parszczyce dz. nr 9/21, 84-110 Krokowa