Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 22.03.2019 r. / termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 27.03.2019 r/
Data publikacji: 2019-03-13
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.03.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART
G. Łukowicz M. Łukowicz Sp. J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 35 069,04 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z trudnym dostępem produktów na rynku Zamawiający dopuszcza:
- w pozycji 1,2,3 formularza oferty - produkty firmy Kenlux, Bellight, Spectrum;
- w pozycji 6 formularza oferty - żarówki Led 19W E 27230v typ SMD 2835 CCD rurkowa,
barwa ciepła, kod produktu 001093;
- w pozycji 9 formularza oferty - żarówkę o parametrach 20W GU5, 3 12 V 50 mm;
- w pozycjach 18,19 formularza oferty - produkt TCS022;
- w pozycji 20formularza oferty - produkt TCW060.
JEDNOCZEŚNIE TERMIN SKŁADANIA OFERTY ZOSTAJE WYDŁUŻONY do dnia 27.03.2019 r.