Dostawa farb i rozpuszczalników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 21.03.2019 r.
POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Data publikacji: 2019-03-13
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z brakiem dostępności towaru na rynku, Zamawiający wprowadza zmiany w pozycji 10 i 27 formularza oferty. Jednocześnie termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 25.03.2019 r.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE