Dostawa urządzeń i maszyn biurowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 15.03.2019 r.
Data publikacji: 2019-03-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę urządzeń biurowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia18.03.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Partner XXI KLEKS Sp. j. , ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń; za cenę 2 872,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.