1. Jarosław Bomba

    W wyniku przeprowadzonego postępowania decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.03.219 r. zamówienie zostanie udzielone firmie AEROSERVIS s.r.o. z Brna, która złożyła ofertę za 23 378 zł netto.