Określenie konsystencji osadów oraz oznaczenie związków fosforu i azotu w osadach dennych rzeki Elbląg na odcinku od PGW (Prawej Główki Wejściowej) do zrzutu z oczyszczalni ścieków w Elblągu.
Data publikacji: 2019-03-07
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-22

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapoznania z ofertami o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie "Określenie konsystencji osadów oraz oznaczenie związków fosforu i azotu w osadach dennych rzeki Elbląg na odcinku od PGW (Prawej Główki Wejściowej) do zrzutu z oczyszczalni ścieków w Elblągu" opublikowanego dnia 07.03.2019 r., postępowanie zostało unieważnione.

Wyjaśnienia i komentarze:
Termin składania ofert: 13.03.2019 r. godz. 15:00.