Dostawa przyczepki lekkiej Niewiadów BD7530UT z plandeką na stelażu 80cm. Termin składania ofert do dnia 15.03.2019r. do godz.10:00.
Data publikacji: 2019-03-06
Data publikacji wyników postępowania: 2019-03-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę przyczepki lekkiej Niewiadów BD7530UT z plandeką na stelażu 80cm, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.03.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Biuro Handlowe „LEW” Leszek Lew, Zbigniew Lew Sp.J., ul. Droszyńskiego 26/27, 80-381 Gdańsk, za cenę 7.499,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.