KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII
Sygnatura ogłoszenia: nr 5 (nsc)/2019
Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
Komórka organizacyjna: Sekcja Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu (SON)
Miejsce pracy: SON Elbląg ul. Radomska 23 82-300 Elbląg
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-03-05 do: 2019-03-20
Załączniki:
Brak ofert kandydatów.