Zarządzenie porządkowe Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zakazu nurkowania, rybołówstwa i amatorskiego połowu ryb w rejonie wraków statków - mogił wojennych ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 988, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1123 )