Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin złożenia ofert do dnia 11.03.2019r. do godz. 10:00.

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej Zamawiający dodał do ogłoszenia wyjaśnienia (plik: AG-wyjasnienia).

 

BRAK OFERT.